Word vandaag nog een Lean-leider!

Word vandaag nog een Lean-leider

Mill – Lean gaat over het doorlopend verbeteren van organisaties op basis van klant- en medewerkerswaarde. Heb je er al bij stilgestaan dat jij als leidinggevende binnen dit proces een doorslaggevende rol vervult? Niet vreemd dus dat steeds meer organisaties Lean leiderschap-ontwikkelingstrajecten opzetten. Hoe je een Lean leider wordt licht Updaters graag toe.

Klantwaarde genereren

De belangrijkste persoon binnen jullie bedrijf is de klant. Het is dus jouw taak om deze optimaal te bedienen. Dat bereik je onder andere door jouw team te stimuleren tot continue verbeteringen die klantwaarde genereren. Als jij hen hierbij echt doorlopend in beweging weet te houden, dan worden er bergen verzet. Goed Lean-leiderschap vraagt dus in de basis om uitstekend teamwork. Alleen dan wordt er werkelijk voortgang geboekt. Alle teams vervolgens met elkaar verbinden is een (geïntegreerd) project op zich.

Borgen in de organisatie

Ten onrechte wordt Lean vaak gezien als een feitelijk programma dat uitgevoerd dient te worden. Daarmee alleen kom je er zeker niet. Adequaat Lean-leiderschap is vereist om het proces daadwerkelijk ‘van de kant te krijgen’ en te borgen in de organisatie. Waar dient dat Lean-leiderschap dan zoal aan te voldoen?

  1. Leer de teamleden dat een fout de mogelijkheid biedt om te leren. Zo gezien is het niet erg om fouten te maken. Er moet uiteraard wel alles aan gedaan worden om te voorkomen dat dezelfde fouten herhaald worden.
  2. Zorg ervoor dat jij jezelf ook blijft ontwikkelen. Een organisatie kan zich alleen maar verbeteren als de managers zelf eveneens groeien.
  3. Leer medewerkers hoe zij hun werk moeten doen, en zeker ook hoe zij dit werk steeds beter kunnen doen. Maak er een heldere uitdaging van en complimenteer/ beloon bij gerealiseerde verbeteringen.
  4. Wees als manager zichtbaar en bereikbaar op de werkvloer, vooral op die plekken waar de klantwaarde wordt gecreëerd. Het is de plek waar het gebeurt. Doe en denk mee. Maak zelf ook ‘vuile handen’.
  5. Een Lean-organisatie kenmerkt zich doordat vele verbeterinitiatieven samengebracht worden in een lange termijn doelstelling. Als leider ben jij degene die hierin de samenhang bewaakt. Jij zorgt er ook voor dat het team dit thema ‘op de agenda houdt’.

Strategische posities

Organisaties zijn ermee gebaat dat het aantal Lean-leiders op strategische posities toeneemt. Word daarom vandaag nog een Lean-leider en help jouw organisatie, het team en vooral de klant flink vooruit. Zet de eerste stap: neem contact op met Updaters en laat je informeren over de weg die je kunt volgen om die professionele Lean-leider te worden. Bel met Updaters via 06-10895838 of mail naar info@updaters.nl.

Delen: