Updaters, procesoptimalisatie en QRM

Slimme oplossingen voor productiebedrijven

Wat is QRM?

En wat is de invloed van de orderlooptijd op de kostprijs?

Quick Response Manufacturing (QRM) is een methode die de doorlooptijd binnen een productiebedrijf terugdringt. Het maakt diezelfde organisatie sneller, slagvaardiger en flexibeler. De kostprijs daalt terwijl de klant- en medewerkerstevredenheid stijgt. Met als resultaat: tot 25% kostenreductie. Daarmee vormt QRM een aantrekkelijk model voor groei. Maar hoe pak je dat aan?

Tot wel 25% kostenreductie bij QRM

Hoe reduceer je kosten met QRM? Veel kosten die een organisatie maakt hebben te maken met de orderdoorlooptijd. Weinig bedrijven beseffen hoe groot de impact hiervan is. Het thema krijgt daardoor onvoldoende aandacht. Denk bij deze kosten aan het totaalplaatje zoals:

 • het onderhanden werk;
 • de magazijn-/ opslagkosten van het voltooid product;
 • extra overleg met opdrachtgevers over de bijzonderheden zoals de levertijden;
 • de overheadkosten.

De orderdoorlooptijd heeft aantoonbaar grote invloed op de kostprijs van het product. Bewezen is dat organisaties die met QRM aan de slag gaan relatief eenvoudig tot wel vijfentwintig procent kostenreductie kunnen komen. En dat begint met de vijf pijlers van QRM.

Doorlooptijdverkorting zeker ook voor MKB-bedrijven een groot thema

De doorlooptijd van een product (of dienst) kan in heel veel gevallen drastisch worden verkort. Het betreft de beperking van de tijd tussen het plaatsen van een opdracht én het af- of opleveringsmoment. Te lange doorlooptijden als gevolg van meerdere ‘fouten’ in de processen leidt tot verspilling van kapitaalbenutting. Ook de efficiency en kwaliteit van de productie komt onder druk te staan. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat dit thema uitsluitend de aandacht verdient van multinationals. Het tegendeel geldt zelfs. Iedere productieonderneming of onderneming met veel uitbestedingen kan doorslaggevend succes uit het thema halen. Meer weten? Klik hier >

“Plan niet op 100% maar op 80% van je capaciteit”

De vijf pijlers van QRM

QRM is een bedrijfsbreed gedragen aanpak. Iedere teamlid kan eraan bijdragen om hiervan een succes te maken. De bedrijfsbrede strategie van QRM is op 5 pijlers gestoeld:

 1. De kracht van tijd;
 2. Systeemdynamica;
 3. Organisatiestructuur;
 4. Bedrijfsbreed;
 5. Cultuur.
Wat is QRM precies

Naast de vijf pijlers, bestaat QRM uit vier concrete onderdelen

De volgende vier concrete onderdelen zorgen voor verkorting van doorlooptijden binnen (maak)bedrijven:

 • Onderdeel 1: richt productiecellen op.
  Start met het verdelen van de werkvloer in afzonderlijke productiecellen. Iedere cel bestaat uit verschillende, bij voorkeur identieke machines waarmee een eindproduct in zijn totaliteit vervaardigd kan worden. Het maakt een compacte, heldere materiaalstroom mogelijk. Bewerkingen volgen elkaar zodoende direct op. Het resultaat: een kortere productietijd.
 • Onderdeel 2: voer zelfstandige teams in.
  Per productiecel krijgt één team de verantwoordelijkheid om voltooide producten of te vervaardigen. Het voedt de trots van teamleden en men doorgrond zelf als eerste hoe het proces geoptimaliseerd kan worden. De combinatie van energie en inzicht brengt wonderen teweeg.
 • Onderdeel 3: verbreed de inzetbaarheid.
  Teamleden dienen zoveel mogelijk taken uit te kunnen voeren zodat men elkaar op alle benodigde onderdelen kan ondersteunen. Daardoor komt vertraging of zelfs het compleet stilliggen van de productie voorkomen. En dat is weer evident voor een goede doorlooptijd.
 • Onderdeel 4: alle aandacht voor verkorting van de doorlooptijd.
  Door binnen de productiecel steevast aandacht te vragen voor doorlooptijdverkorting zullen d teamleden continu op zoek blijven naar mogelijkheden om de productietermijn te verkorten. Zij zijn degenen die vanuit hun dagelijkse ervaringen het proces het beste weten te optimaliseren, dus veelal doorslaggevend v.w.b. het succes.

QRM en de inzet van Updaters

Updaters laat je naar je eigen organisatie kijken, maar wel anders dan je gewend
bent. Zo plannen we bijvoorbeeld op 80% van de capaciteit;

 • Hoe vaak wordt een opdracht overgedragen in andere handen;
 • Hoe worden de verkopers aangestuurd: gaan we met quantumkorting verkopen of juist niet;
 • Wat is het resultaat van alle inspanningen van alle medewerkers;
 • Leverbetrouwbaarheid ligt op 100%;
 • Geen klachten of reclamaties.

Wil je meer weten over verkorting van de doorlooptijd, QRM als groeistrategie of wil je gewoon ‘een boompje opzetten’ over medewerkers- en/of klanttevredenheid? Neem dan contact op met Carlon Linders via info@updaters.nl

personeelstekorten

Het verhaal achter QRM

De verbeterstrategie van QRM is uit noodzaak ontstaan

De grondslag van QRM ligt in de Lean Manufacturing, vaak toegepast bij bedrijven die grote series van min of meer standaard producten maken. Een van de eerste bedrijven die aan de slag ging met het QRM-systeem was het Japanse automerk Toyota. Na de Tweede Wereldoorlog zat het bedrijf aan de rand van faillissement en moest de autoproductie uitwijken naar de enige beschikbare fabriekshal. Door het gebrek aan ruimte was men genoodzaakt om de auto’s per stuk te leveren, ook wel de one piece flow genoemd, en werden overbodige werkzaamheden of handelingen geschrapt. Dit is de basis van het gedachtegoed van QRM geworden.