Updaters, procesoptimalisatie en QRM

Slimme oplossingen voor productiebedrijven

Veel gestelde vragen

Is Lean management bedoeld voor alle organisaties?

Organisaties en bedrijven die hun processen willen perfectioneren, verspillingen elimineren, medewerkers- en klanttevredenheid wensen te optimaliseren, die kunnen feitelijk niet zonder Lean management. Anders gezegd: ja, elke onderneming heeft Lean management nodig.

Is Lean management een managementtool, een proces of een ‘way of living’?

Lean management raakt alle onderdelen van de bedrijfsvoering. En niet een enkele keer, maar doorlopend. Aan Lean management komt nooit een einde. De werkwijze dient zich te verankeren in de organisatie.

Bestaat er verschil tussen QRM en Lean management?

Quick Response Manufacturing (QRM) hanteert principes die eveneens gelden binnen Lean management. Er geldt echter een evident verschil. QRM werkt flink meer ordergedreven, terwijl Lean management zich met name richt op de flow in de productie. QRM helpt organisaties snel te reageren op veranderingen in de markt. Tijd is sowieso bij QRM één van de doorslaggevende kpi’s.

Wat is een goede samenvatting van QRM?

Bij QRM gaat het er in de basis om dat je jouw onderneming (om)bouwt tot een flexibel netwerk van snel reagerende kleine bedrijfjes die allen afzonderlijk (deel)producten maken voor een bepaald marktsegment.

Zijn er grote investeringen gemoeid met QRM en Lean management?

Dankzij QRM en Lean management bespaart u ongelofelijk veel tijd. Foutscores worden geëlimineerd, medewerkers- en klanttevredenheid verhoogd. Het proces vindt intern plaats. Kosten die gemaakt worden betreffen met name de externe begeleiding. En de kosten daarvan vallen al bliksemsnel in het niet ten opzichte van gerealiseerde besparingen. Er staat u dus niets in de weg om het proces op te starten.

Wat is het meest gehanteerde excuus om niet te starten met QRM en Lean?

Het meest gehanteerde argument om  niet over te gaan tot QRM en Lean management is… hoe paradoxaal ook… de factor ‘tijd’. Maar dat is simpelweg ‘het paard achter de wagen spannen’, toch?! Want wie geen tijd heeft om te werken aan efficiency, foutenreductie en medewerkers- en klanttevredenheid, die staat natuurlijk in de discussie sowieso aan de verkeerde kant. Ondernemen staat eigenlijk gewoon synoniem voor QRM en Lean. No excuses allowed!