Vergroot vandaag nog de waardestroom!

Vergroot vandaag nog de waardestroom

Het mooiste doel dat u zich zakelijk kunt stellen is het vergroten van de waardestroom. Lean manufacturing is daar helemaal op gericht, en biedt een perfecte oplossing. Er wordt hierbij zoveel mogelijk tijd besteed aan het creëren van waarde voor de klant. Het gaat om het toevoegen van betekenis waarvoor de klant ook daadwerkelijk wil betalen. Wat niet aan betekenis toevoegt wordt gezien als verspilling. Het verbetertraject vangt meestal aan met een waardestroomanalyse. Hierdoor wordt overzicht gecreëerd. Ongemakken, problemen en eventuele uitdagingen worden inzichtelijk voor alle betrokkenen. Vanuit inzicht en commitment kan er dan op een gedragen wijze gewerkt worden aan de oplossing.

Allen oplossingsgericht

Het aantal bewerkingsstappen bepaalt hoeveel bronnen van verspilling uit een productieproces, toeleverketen of administratief proces geëlimineerd kunnen worden. Er is veel aandacht nodig voor de organisatorische kant om het allemaal te laten slagen. Zo wordt van alle teamleden verwacht dat zij oplossingsgericht zijn/worden en anderen binnen de organisatie behulpzaam zijn bij het wegnemen van drempels. Er zijn ook tools binnen Lean manufacturing  die de organisatie hierbij ten dienste staan zijn. Dit zijn onder andere Value Stream Mapping en zeker ook Kanban. Updaters licht ze graag nader toe.

Value Stream Mapping

Dankzij Value Stream Mapping (VSM) worden verspillingen in een proces getraceerd en inzichtelijk gemaakt. Dat kan op een doordachte en eenvoudige wijze uitgevoerd worden. Aansluitend worden deze verspillingen geëlimineerd. Voordeel van VSM is ook dat je het proces op een simpele manier binnen de organisatie visueel maken. Door samen met de aangesloten teamleden het proces inzichtelijk te maken zul je ervaren dat iedereen beter doorziet welke verspillingen er in een bepaald proces zitten. Succes verzekerd.

Kanban methode

En dan is er de tool Kanban. De Kanban methode visualiseert de workflow op het moment dat het werk daadwerkelijk het proces doorloopt. Doel van de methode is om eventuele knelpunten in het proces te herkennen en op te lossen. Resultaat ervan zal zijn dat het werk er op een kostenefficiënte manier doorheen gaat stromen. Dat bekent een stroming met een optimale doorvoer, dus ook snelheid. De methode wordt niet alleen toegepast in Lean manufacturing, het heeft ook zijn nut bewezen bij ‘just-in-timeproductie’.

Kostenreductie evident

Waardestroomverbetering behoort tot de belangrijkste taken van het hedendaagse management. Veel markten zijn concurrerend en kostenreductie door eliminatie van verspillingen zijn sowieso evident. Tel daarbij op het belang van medewerkerstevredenheid, en u zult begrijpen dat Lean Manufacturing geen overbodige luxe is. En last but not least: de klanttevredenheid zal substantieel toenemen, want de leveringstijd, de leveringsbetrouwbaarheid en de waarde worden sterk geoptimaliseerd. Begin er vandaag nog mee. Stuur gauw een mail naar info@updaters.nl voor nadere informatie.

Delen: