Heel moeilijke tijden bieden ook kansen.

Heel moeilijke tijden bieden ook kansen

De gevolgen van het coronavirus raken iedereen. De effecten zullen groots zijn. In het verleden zijn er meerdere grote crises geweest. Crises m.b.t. de gezondheid van wereldburgers, crises met een economische inslag, en crises die beide raakten. Het verleden leert dat iedere grote crises het begin inluidde van een nieuw tijdperk. Het bracht verandering. En het bracht innovatie.

Anticiperen in crisestijd

Het is niet onbegrijpelijk als het bedrijfsleven een afwachtende houding aan gaat nemen tot de storm weer is gaan liggen. Het verleden heeft echter ook geleerd dat die bedrijven die tijdens de crisesperiode anticipeerden op de situatie, dat deze het sterkst uit de strijd kwamen. Daarom geef ik u graag een overweging mee. De overweging om de komende tijd meer dan ooit werk te gaan maken van Quick Response Manufacturing (QRM). Het gaat hierbij om het terugdringen van de doorlooptijd in de (maak)organisatie. QRM is dan ook een verbeterproces binnen het productiebedrijf. Het maakt diezelfde organisatie sneller, slagvaardiger en zeker ook flexibeler.

Nu extra belangrijk; kostprijs omlaag

Voordeel ervan is ook dat de kostprijs omlaag gaat, wat altijd al belangrijk is maar in crisistijd des temeer. Veel kosten die een organisatie maakt hebben te maken met de orderdoorlooptijd van het te produceren product. Weinig bedrijven hebben zelf echt in de gaten hoe groot het effect wel niet is van de (te lange) orderdoorlooptijd op het totaal van hun kosten. Daardoor krijgt het thema doorgaans onvoldoende aandacht. Denk echter bij deze kosten aan het totaalplaatje, zoals die van het onderhanden werk, de magazijn-/ opslagkosten van het voltooid product, het (extra benodigd) overleg met opdrachtgevers over de bijzonderheden zoals de levertijden, de overheadkosten, enzovoorts. De orderdoorlooptijd heeft dan ook aantoonbaar zeer grote invloed op de kostprijs van het product.

Informeren en inspireren

Bewezen is dat die organisaties die met QRM aan de slag gaan relatief eenvoudig tot wel vijfentwintig procent kostenreductie kunnen komen. Neem daarom de komende periode beslist eens de tijd om u te verdiepen in deze logistieke verbetermethode. Met genoegen wil ik u daarbij informeren en inspireren. Met behulp van de moderne communicatiemiddelen hebben we zó een lijntje gelegd. Bel gerust met 06 1089 5838 of mail met info@updaters.nl Samen creëren we kansen. Voor meer informatie: www.updaters.nl

 

Delen: