5 leermomenten bij toepassing van QRM

5 leermomenten bij toepassing van QRM

Quick Response Manufacturing (QRM) kan heel grote bijdragen leveren aan klant- en medewerkerstevredenheid… mits correct uitgevoerd. Wat zijn de grote valkuilen? Updaters helpt u mee deze te vermijden.

1. Steeds veranderen van het implementatieplan.

De directie wil graag alles tegelijk aanpakken en zo snel mogelijk verbeteren. Begrijpelijk. QRM is echter geen blauwdruk die in elke organisatie uitgerold kan worden. Voorkom dus dat het implementatieplan steeds veranderd moet worden. Het is daarom beter om met een relatief klein project aan het einde van de organisatie aan te vangen en van daaruit je weg naar voren in de organisatie te vinden. Je bent dan verzekerd van quick wins. De voorstanders blijven gemotiveerd, de tegenstanders komen tot nieuwe inzichten. Bovendien blijf je flexibel en kun je snel bijsturen.

2. De manager die de beslissingen van het team overruled.

Het is bij zelfsturende teams vaak erg lastig voor de manager om beslissingen over te laten aan een team. Als de manager beslissingen van het team overruled, werkt dit frustrerend en demotiverend. Het team haakt af. Het is een misverstand dat het team beslissingen zal nemen waar de manager niets van af weet. Dit is een kwestie van duidelijke afspraken. Het is echter wel een stuk makkelijker en sneller als iedereen zich in de beslissing van het team kan vinden en het team voor de uitvoering zorgt.

3. Terugvallen in oude gewoontes.

Maar al te vaak zijn medewerkers niet tevreden over de gang van zaken, maar blijft iedereen de werkzaamheden op de bestaande wijze uitvoeren. Het is voor het management een echte uitdaging om het team de processen tegen een ander licht te houden, bijvoorbeeld o.b.v. de QRM-strategie. Zodra de veranderingen verbetering tonen, krijgen de medewerkers geloof, energie en extra werkplezier. Het is noodzakelijk om de veranderingen te borgen, zodat de medewerkers niet terugvallen in oude gewoontes zodra het even tegenzit.

4. Een afwachtende houding.

Het verschuiven van bureaus of het anders inrichten van een werkplek is slechts het begin van een proces dat de veranderingen kleur geeft en het team energie. Daarna begint het pas. Geplande evaluaties, het bespreken van de volgende stap én het vastleggen van een datum waarop deze geëffectueerd zal zijn blijft noodzakelijk. Hierbij past geen afwachtende houding!

5. De manager die zelf onvoldoende achter de verandering staat.

In de praktijk geven veel managers aan dat verandering in de organisatie noodzakelijk is. Kosten moeten omlaag en efficiency omhoog. Echter indien de manager
niet zelf achter de verandering staat, en zelf positieve input geeft bij het verbeterteam, dan zullen de medewerkers snel afhaken. Excuses zijn dan: geen tijd, te druk, geen personeel, spoedjes en fouten herstellen. Juist deze onderwerpen vormen de voeding van de meeting van het verbeterteam. Maak er dan ook zeker tijd voor. Zorg voor reservecapaciteit, want als de planning 100% is weet je één ding zeker: als er ook maar iets tegenzit heb je achterstand die alleen maar verder oploopt.

Wil je deze en andere valkuilen voorkomen? Neem dan contact op met Carlon Linders via info@updaters of bel met 06 51231303.

Delen: