Medewerkers met voldoening? Maak kennis met Monozukuri!

Medewerkers met voldoening? Maak kennis met Monozukuri!

Met vrij grote regelmaat falen verandertrajecten. Daar liggen zelden planningsproblemen aan ten grondslag. Wel gaat het vaak fout vanwege het niet aan elkaar verbonden zijn van de productwaardestroom (van grondstof naar eindproduct) en de menswaardestroom (aandacht voor de medewerker). De oplossing: Monozukuri!

Concrete methode

Monozukuri is een managementsysteem. Een concrete methode die structuur geeft aan verbeterinitiatieven binnen bedrijven. Hierbij gaat het om tevreden klanten én tevreden medewerkers. De visie koppelt het verbeteren van het technische met het sociale systeem. Hoe? Door het ‘doen met aandacht’: trots zijn op vakmanschap.

De basis om jouw organisatie te laten excelleren is wederzijds vertrouwen en loyaliteit tussen management en medewerkers. Binnen deze situatie vertrouwt de directie erop dat haar mensen kundig zijn om zelfstandig problemen te signaleren, te analyseren en op te lossen. En het team vertrouwt erop dat op hoofdlijnen de juiste beslissingen worden genomen.

Delen met de keten

Voor de samenwerking tussen klanten en leveranciers is het een absolute voorwaarde dat je bereid bent om relevante kennis en ervaring te delen. Jij helpt leveranciers hun proces te optimaliseren en laat hen profiteren van de bereikte resultaten. Ook deel jij verbeterideeën met jouw klant, waarbij jij erop moet kunnen rekenen dat er niet getornd wordt aan de inkoopprijs.

Werk met voldoening

Om Monozukuri effectief te kunnen toepassen, moeten de juiste personen op het juiste moment over de juiste verbeterkennis beschikken. Dit betekent: opleiden. Updaters helpt je hier graag bij, zodat je met zekerheid de gestelde doelen bereikt. Monozukuri richt zich niet louter op continue verbetering. Het strekt zich namelijk uit tot de totale cultuur die erbij hoort. Binnen de filosofie gaat het erom dat het werk optimaal verloopt (het streven naar ‘zero waste’), maar ook dat de mens er zich goed bij voelt en het werk voldoening geeft. Uitgangspunten daarbij:

• Mensen ondervinden dat ze zinvol bezig zijn.
• Mensen ervaren waardering voor hun talent en inzet.
• Mensen hebben het gevoel dat ze bij een groep horen en daar een gekend onderdeel van vormen.

Doe het samen

Kortom; stimuleer bij medewerkers hun passie, het geloof in eigen kunnen én prikkel de groeimotivatie. Verbind hen bovendien met het hogere doel van jouw bedrijf. Met de ondersteuning van Updaters gaat dat beslist lukken. Met een minimale investering ga je reuzestappen zetten. Bel met 06 108 958 38 of stuur vandaag nog een mail naar info@updaters.nl voor meer informatie of een inspirerende kennismaking.

Delen: