Jaarlijks verspilt een medewerker 6 weken aan zoeken. Hoe te voorkomen?

Ongelofelijk maar waar… een medewerker verspilt gemiddeld genomen maar liefst 6 weken per jaar aan het vinden van spullen. Om deze enorme verspilling tegen te gaan is het wenselijk om toe te werken naar de ideale werkplek. Maar hoe realiseer je die?

De 5S-methode

Er is een methode die uiterst behulpzaam is bij de realisatie van een georganiseerde werkplek: 5S. De 5S-methode komt uit Japan en de 5 woorden die allen met een ‘s’ beginnen verwijzen naar een gestandaardiseerde schoonmaak. Het gaat om scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en stand houden. De gedachte erbij is dat een schone werkplek een plek is waar geen ongevallen voorkomen, geen ziekteverzuim is en geen fouten gemaakt worden.

Wegnemen verliezen

5S is in lijn met Quick Response Manufacturing (QRM). Bij QRM gaat het om het reduceren van de doorlooptijd. Anders gezegd; het streven is om, waar mogelijk, tijdwinst te boeken in het traject van bestellen tot afleveren. Het doel van 5S ligt in het verlengde: het wegnemen van verliezen. Het is een evidente stap bij procesoptimalisatie. Er zijn acht hoofdthema’s in ernstige verliezen te duiden: fouten & gebreken, herbewerken, controleren, wachten, voorraad, verplaatsen, overprocessing en onderbenutting van talent.

Tips van Updaters

De moderne manager ontkomt er niet aan om zich de 5S-methode eigen te maken. De te behalen resultaten zijn namelijk zo betekenisvol, dat het onbenut laten een doodzone is. Updaters geeft je alvast enkele tips om in beweging te komen. Om te beginnen: zorg dat je als leidinggevende de principes van 5S begrijpt. Bepaal voor de start de randvoorwaarden. Leg de huidige situatie vast met foto’s en een audit. Gooi wat weggegooid moet worden dezelfde dag nog weg en geef het geen kans om teruggelegd te worden. Maak bewaarplekken zo klein als mogelijk, want hoe groter de opslagruimte hoe meer er opgeslagen gaat worden. Het 5S ideaal is: niet meer schoonmaken, maar schoonhouden.

Benieuwd naar meer?

Wil je echt flinke slagen maken met 5S? Doe het samen met Updaters. Je bent er dan van verzekerd dat je alles uit de mogelijkheden haalt en dat verspillingen maximaal worden tegengegaan. Bel voor een afspraak met 06 1089 5838 of mail naar info@updaters.nl.

Delen: