Kies nu voor lokaal produceren als succesfactor

Kies nu voor lokaal produceren als succesfactor

Komt jouw (toe)leverancier zijn afspraken na doordat deze zijn proces op orde heeft, of niet? Kan jij altijd tijdig leveren omdat jouw (toe)leverancier dat ook doet? Of word jij regelmatig teleurgesteld en is de consequentie ervan dat jij jouw klant vervolgens ‘nee’ moet verkopen? En als dat zo is, ben jij daar dan niet zelf verantwoordelijk voor?

Lokaal produceren

In het streven tot kostenverlaging hebben we de afgelopen decennia steeds meer werk verschoven naar de lagelonenlanden. Dat maakt de supply chain heel kwetsbaar, iets dat we des temeer in coronatijd merken. Het ‘ver weg uitbesteden’ draagt evenmin bij aan de verbetering van de eigen welvaart, wat wel geldt voor lokaal produceren. De arbeidsmarkt binnen de landsgrenzen is flink gebaat met het terughalen van werk. Kort en goed; kwaliteit, zekerheid, de economie én kosten- en milieubesparing (o.a. m.b.t. transport) vragen om een heroverweging van productie op grote afstand.

Snel en goed

Wie méér in control wil raken dankzij een kortere looptijd en betere processen, begeeft zich op het terrein van QRM (Quick Response Manufacturing). Deze methodiek vraagt om doorlopend te sturen op het proces. Onnodige tijd uit het proces halen en foutreductie staan daarbij centraal. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat lokaal produceren hierbij bijzonder betekenisvol is. Leveranciers in de eigen regio kunnen zich eenvoudiger verplaatsen in de wensen en verwachtingen, kunnen de keten beter overzien en hebben te maken met minder variabelen dan wanneer er ook nog een flinke geografische afstand overbrugd dient te worden.

Leveringsbetrouwbaarheid

Het is jouw verantwoordelijkheid om een goede leverancier te selecteren waarvan jij weet dat deze überhaupt invulling kan geven aan de afspraken. Leveringsbetrouwbaarheid is ‘at the end of the day’ toch het allerbelangrijkste. Het steekt met kop en schouders uit boven het verkrijgen van de allerlaagste productiekosten. En wie daar anders over denkt, zal niet gauw zelf de meest aansprekende aanbieder zijn.

Boompje opzetten

Wil je meer weten over lokaal produceren, het QRM-proces of Lean Management? Zet dan gauw een boompje op met Carlon Linders van Updaters. Het eerste, oriënterende onderhoud levert je al veel op én kost je niets. Stuur jouw bericht naar info@updaters.nl of bel met 06 108 958 38.

Delen: