Stap af van uw oude kostprijsberekening én kom in actie!

U hanteert in uw organisatie waarschijnlijk de kostprijsberekening zoals u die vroeger geleerd hebt: de verkoopprijs is de kosten vermeerderd met de winst. Deze aanpak lijkt logisch, maar is dat zeker niet. Hierbij wordt er namelijk van uitgegaan dat de kosten een vaststaand gegeven zijn. En dat klopt niet. Een veel betere berekeningsmethode is dan ook die van de verkoopprijs minus de kosten is de winst. Deze laatste vormt de zogenaamde ‘Lean prijsberekening’. Binnen Lean worden kosten gezien als een beïnvloedbare post die ontdaan kan worden van onnodige verliezen. Voelt u ‘m al; hier gaat de prikkel van uit om de kosten niet als vanzelfsprekend te nemen en er vol mee aan de slag te gaan?!

De zeven verspillingen

Leanmanagement kent een drietal kostensoorten; Muda, Mura en Muri. Muda onderscheidt een verdeling in twee soorten verspillingen. Bij de eerste soort gaat het om kosten als kwaliteits- en veiligheidscontroles. Ze voegen geen directe waarde toe, maar zijn wel evident. De tweede soort voegt evenmin waarde toe en de inspanningen/ kosten zijn daarnaast niet noodzakelijk voor de opdrachtgever. Er zal alles aan gedaan moeten worden om deze kosten terug te dringen. Hierbij gaat het om verliezen door transport, voorraad, beweging, wachten, overbewerking, overproductie en defecten. Ze worden ook wel ‘de zeven verspillingen van Lean’ genoemd.

Voorkom dalende efficiency

En dan Mura. Dit is een verbetermethode om afwijkingen te beperken. Het gaat om ongelijkheden binnen een productieproces, met tempowisselingen als kenmerk. Mura kan voorkomen worden door productietijden te reguleren. Zó wordt gerealiseerd dat de productie evenredig verdeeld wordt over een bepaalde tijd. Tot slot is er nog Muri. Er is binnen Lean Management sprake van Muri zodra een mens of machine boven de capaciteit produceert. Denk hierbij aan een werknemer die te veel werk moet uitvoeren en daardoor in een ongezonde werksituatie terecht komt. De overbelasting leidt tot dalende efficiency en productiviteit. Een kostenpost die om eliminatie vraagt.

Activatie van verbetertrajecten

Een goede, moderne kijk op kosten leidt gegarandeerd tot een actief streven naar verbetering. De verbetering leidt tot kostenverlaging en gelijktijdig optimalisatie van de winst. Het behoeft dus vast geen betoog dat het management van iedere organisatie er goed aan doet om medewerkers te activeren verbetertrajecten op gang te brengen met kostenverlaging als resultaat. Hier komt Lean accounting om de hoek kijken. Lean accounting is gericht op het stroomlijnen van boekhoudprocessen. De methode daagt het topmanagement uit om minder over geld te praten én meer in detail te kijken naar hoe de verliezen zijn opgebouwd.

Benieuwd hoe uw organisatie kan excelleren o.b.v. de Lean filosofie? Neem dan nog vandaag contact op met Carlon Linders van Updaters via info@updaters.nl of 06 108 958 38.

Delen: