Wil jij ook de kansen verzilveren die nu ontstaan?!

Het gewone leven komt weer op gang. Er wordt voorspeld dat over enkele weken Nederland weer dicht komt te staan door files. En laten we dat maar zien als een goed teken. Tegelijkertijd met het verkeer komt ook de productieomgeving bij bedrijven weer op gang. Waarschijnlijk wat onwennig, want de 1,5 meter maatschappij moet zich nog binnen het productieproces gaan vormen. Je zult dat goed moeten organiseren. Dat brengt ons dan ook gelijk bij Quick Response Manufacturing (QRM). Want QRM gaat juist over anders organiseren.

Accelerator van vernieuwing

Het coronatijdperk zal accelerator van innovatie zijn. Per slot van rekening heeft in het verleden elke crisis tot vernieuwing geleid. Het is voor jou zaak om daarop tijdig te anticiperen. Het biedt beslist kansen. Wel dwingt het jouw organisatie tot verandering, tot snelheid en flexibiliteit. Om daaraan betekenis te geven, zal de organisatie moeten gaan werken in cellen. Een cel is een team dat zelfstandig klant- of productgeorganiseerd werkt aan de klantvraag. Iedereen in de cel is betrokken en weet wat de klant verwacht. De focus ligt op de klantvraag. Om dit proces in goede banen te leiden, is goed leiderschap vereist. Per slot van rekening hebben de managers de verantwoordelijkheid om de cellen vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid optimaal te laten samenwerken. Samenwerken om de klantvraag succesvol beantwoord te krijgen.

Iedereen flexibel en slagvaardig

Binnen iedere cel is flexibiliteit het uitgangspunt. Elke medewerker zal flexibel inzetbaar moeten zijn, uiteraard rekening houdend met diens mogelijkheden en talenten. Door de cel duidelijk te laten maken welke taken en werkzaamheden er zijn, kunnen de mensen ook nog eens breed ingezet worden. Wat in beginsel niet gerealiseerd kan worden, wordt verder in stukjes opgedeeld over meerdere mensen. Zodoende wordt het alsnog haalbaar. Hierbij is des te meer sprake van echte samenwerking.

Hoe te organiseren?

Hoe kan je als productieomgeving daadwerkelijk de slag maken? Hoe organiseer je nu e.e.a.? Wat komt er precies bij kijken? Laat je inspireren door Updaters. Zo krijg je een echt helder beeld van de mogelijkheden en kansen die voor jouw organisatie in het verschiet liggen. Verzilver ze met Updaters. Stuur een mail voor een vrijblijvend overleg (kan ook via Zoom, Skype of Whats-App videogesprek) naar info@updaters.nl 

Delen: